Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u een overzicht van de Algemene voorwaarden die wij, De Bint Houtspeciaalzaak, hanteren. De Bint Houtspeciaalzaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het handelsnummer 60597967 en  het BTW-nummer van NL181689005B01. Wij zijn gevestigd aan de Van Alphenstraat 63AD, 2274NC te Voorburg.

De levering – en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten;

  • Met het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Bint Houtspeciaalzaak;
  • De Bint Houtspeciaalzaak verplicht zich de door u bestelde artikelen binnen de daarvoor aangegeven termijn te leveren. Indien artikelen om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail worden gecommuniceerd;
  • Zolang er geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag is verricht, blijven alle (geleverde) goederen eigendom van De Bint Houtspeciaalzaak;
  • Indien het afgeleverde product niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet, dan dient u als klant binnen een termijn van 5 werkdagen na levering de Bint Houtspeciaalzaak daarvan op de hoogte stellen;
  • Voor het afgeleverde product geldt een standaard garantietermijn van 3 maanden, u als klant dient binnen de termijn van 3 maanden garantie De Bint Houtspeciaalzaak hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen;
  • Wanneer er zich na de standaard garantietermijn problemen mochten voordoen met het afgeleverde product dan dient u als klant zo spoedig mogelijk na vaststelling van het probleem De Bint Houtspeciaalzaak hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. In dit geval zal per gebeurtenis bepaalt worden wat de verdere afhandeling zal zijn;
  • Indien De Bint Houtspeciaalzaak de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De hiervoor geldende vergoeding is in overleg en maximaal de door u als klant betaalde prijs van het product;

Wanneer u toch nog vragen mocht hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen dan vragen wij u contact op te nemen via ons contactformulier